Kayıtlar

2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

VS2010_VS2013_WCF Data Services Kullanımı ve Request Hatası

Resim
Visual Studio 2010 ile WCF Data Services uygulaması yaptığımız zaman normal bir şekilde çalışmakta Ancak  visual studio 2013 ile data services uygulamasında bazı hatalarla karşılaşma olasılığınız var. Buyazıda bunu nasıl aşacağımıza bakacağız. İlk olarak VS2010 ile data services örneği yapalım.
Service uygulama projesi olarak oluşturdum. Bazı kaynaklarda ASP .NET empty Project olarakta oluşturabilirsiniz. Tercihinize kalmış.  Projeye Entity Data Model ekliyoruz.Daha sonra WCF Data Service ekliyoruz.
Kod kısmı aşağıdaki gibi oluyor. using System; using System.Collections.Generic; using System.Data.Services; using System.Data.Services.Common; using System.Linq; using System.ServiceModel.Web; using System.Web;
namespace WcfService6 { publicclassWcfDataService1 : DataService</* TODO: put your data source class name here */>     { // This method is called only once to initialize service-wide policies. publicstaticvoid InitializeService(DataServiceConfiguration config)         { // TODO: set rules …